Giờ mở cửa: Sáng: 7h30 - 11h00; Chiều: 13h30 - 17h00             Mở cửa tham quan: Từ thứ 3 đến sáng thứ 7
Tin mới
Cùng chuyên mục
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC CÔNG TRÌNH BIA, TƯỢNG ĐÀI
Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng nhiều bia kỷ niệm, bia chiến thắng, bia căm thù, tượng đài về các anh hùng, liệt sĩ nhằm tôn vinh những người có công với nước với dân, ghi lại những sự kiện lịch sử, góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, phản ánh quá trình hình thành, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đấu tranh bảo vệ quê hương của nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, một số công trình bia, tượng đài bị tác động bởi các yếu tố tự nhiên của môi trường đã làm xuống cấp, hư hỏng, có dấu hiệu sụp đổ gây mất mỹ quan...; Bên cạnh đó công tác tôn tạo, bảo dưỡng cũng như phát huy giá trị của các công trình chưa được duy trì thường xuyên; công tác tuyên truyền chưa hiệu quả; các hoạt động diễn ra tại các công trình chưa được quan tâm và thường xuyên tổ chức.

         Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng nhiều bia kỷ niệm, bia chiến thắng, bia căm thù, tượng đài về các anh hùng, liệt sĩ nhằm tôn vinh những người có công với nước với dân, ghi lại những sự kiện lịch sử, góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, phản ánh quá trình hình thành, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đấu tranh bảo vệ quê hương của nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, một số công trình bia, tượng đài bị tác động bởi các yếu tố tự nhiên của môi trường đã làm xuống cấp, hư hỏng, có dấu hiệu sụp đổ gây mất mỹ quan...; Bên cạnh đó công tác tôn tạo, bảo dưỡng cũng như phát huy giá trị của các công trình chưa được duy trì thường xuyên; công tác tuyên truyền chưa hiệu quả; các hoạt động diễn ra tại các công trình chưa được quan tâm và thường xuyên tổ chức.

         Để phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý và phát huy giá trị các công trình bia, tượng đài trên địa bàn tỉnh. Ngày 30/10/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị các công trình bia, tượng đài trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

         Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh theo hướng tăng cường quyền hạn, trách nhiệm cho các địa phương trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, trong đó có bia, tượng đài; tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị các công trình bia, tượng đài trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, thống kê, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và khai thác các công trình bia, tượng đài; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa; quảng bá giá trị nổi bật của các di sản văn hóa trên các phương tiện truyền thông nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh; nâng cao nhận thức, thái độ ứng xử văn hóa, văn minh và ý thức giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa của người dân và khách du lịch; Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của công tác tôn tạo bảo dưỡng, chống xuống cấp, bảo vệ cảnh quan, môi trường, tránh sự xâm phạm, lấn chiếm đến công trình văn hóa, nhất là công trình bia, tượng đài. Đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, các giải thể thao... gắn với các công trình văn hóa, công trình bia, tượng đài nhằm thu hút người dân đến tham quan và tìm hiểu về giá trị nhân văn của các công trình; Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện thẩm định nội dung hồ sơ thiết kế - kỹ thuật, dự toán, phương án tu bổ, phục hồi các loại hình bia, tượng đài trên địa bàn tỉnh theo quy định; Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần phát huy hiệu quả giá trị lịch sử - văn hóa của các công trình bia, tượng đài trên địa bàn; Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện đang quản lý các công trình bia, tượng đài để nâng cao trách nhiệm bảo vệ, khai thác giá trị các công trình bia, tượng đài ở địa phương; Vận động các nguồn lực thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động sức mạnh của các đoàn thể xã hội thực hiện tốt công tác tôn tạo, bảo dưỡng, chống xuống cấp và phát huy giá trị các công trình bia, tượng đài trên địa bàn tỉnh.

         Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phải thường xuyên phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền giá trị lịch sử văn hóa các công trình bia, tượng đài để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức giữ gìn, phát huy giá trị di tích trong cộng đồng gắn với việc tổ chức các hoạt động như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Về nguồn”, “Tìm về địa chỉ đỏ”, “Báo công dâng Bác”… Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên tổ chức các hoạt động đảm bảo ý nghĩa thiết thực và hiệu quả tại các công trình bia, tượng đài trên địa bàn tỉnh.

          Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, khảo sát hiện trạng của các công trình bia, tượng đài để có kế hoạch gia cố, tôn tạo cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tránh trường hợp xâm lấn, chiếm đất của các công trình tượng đài, bia tưởng niệm... đã được xây dựng; Nhân kỷ niệm các ngày lễ, tết, sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước cần thực hiện tốt việc tiếp đón và hướng dẫn thân nhân, đồng đội các liệt sĩ và Nhân dân đến thăm viếng tại các công trình bia, tượng đài... làm tốt công tác tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, những người dân yêu nước ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử trong phạm vi địa phương nhằm giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa lịch sử truyền thống dân tộc; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, cháy, nổ; bảo vệ cảnh quan, môi trường tại các công trình bia, tượng đài. Đồng thời bố trí ngân sách hợp lý cho công tác bảo vệ và phát huy giá trị các loại công trình văn hóa tại địa phương./.

 

anh tin bai

Hoạt động nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7 tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long

 

anh tin bai

Hoạt động biểu diễn lưu động của Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh tại Bia Bắc Nước Xoáy, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm

Bài, Ảnh: Nhã Đăng
                                                                     

©2021 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ BẢO TÀNG VĨNH LONG

Chịu trách nhiệm: Bà Lê Ngọc Anh - Phó Giám đốc phụ trách - Trưởng ban biên tập

Địa chỉ: Số 01, Phan Bội Châu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Tel: 02703.823.181

Email: banbientapbtvl@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Bảo tàng Vĩnh Long’’ khi sử dụng lại thông tin từ Website này

   

Copyright © baotangvinhlong.vn. All Rights Reserved. Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 255
  • Trong tuần: 11 984
  • Trong tháng: 21 983
  • Tất cả: 185069